Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και αλιευτικής διαχείρισης παράκτιων υγροτροπικών οικοσυστημάτων της Ν.Α. Καβάλας με χωρική βάση δεδομένων

TitleΠαρακολούθηση της περιβαλλοντικής και αλιευτικής διαχείρισης παράκτιων υγροτροπικών οικοσυστημάτων της Ν.Α. Καβάλας με χωρική βάση δεδομένων
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2004
AuthorsIoannis Z. Gitas, Andreopoulou, ZS, Kokkinakis, AK
Conference NameΠρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Ε Φυσικών για την Ολοκληρωμένη Αειφορική Ανάπτυξη,
Pagination111-114
Date Published9-12/12/2004
Conference LocationΠολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.