Συγκριτική χαρτογράφηση χρήσεων/κάλυψης γης με τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων

TitleΣυγκριτική χαρτογράφηση χρήσεων/κάλυψης γης με τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsKoutroumpi, AI, Ioannis Z. Gitas, Karteris, MA
JournalΓεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα
Volume18
Issue2
Pagination4-15