Χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) στον εντοπισμό θέσεων κατάσβεσης με πυροσβεστικές εγκαταστάσεις

Title Χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) στον εντοπισμό θέσεων κατάσβεσης με πυροσβεστικές εγκαταστάσεις
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsTsakalidis, SG, Ioannis Z. Gitas
JournalΓεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα
Volume19
Issue2
Pagination60-72